Rekrytointi yrityksen käyntikorttina

4facts Oy | myyntivalmennus | johtoryhmävalmennus | Jussi Huhtanen

Panosta rekrytointiin, se on osa markkinointia

Liian usein saan lukea tai kuulla huonosti hoidetusta rekrytoinnista. Nämä kommentit tulevat työn hakijoilta, jotka ovat pettyneet. Eivät niinkään siihen, etteivät tulleet valituiksi vaan siihen miten prosessin kommunikointi ja palautteen anto hoidettiin tai paremminkin jätettiin hoitamatta!

Uuden työntekijän rekrytointi on investointi yrityksen kehittämiseen ja tulevaisuuteen. Rekrytointi lähtee liikkeelle roolin tai tehtävän määrittelystä. Siitä, minkälaista henkilöä siihen haetaan ja mitä hänelle tarjotaan. Kun pohjatyö on tehty mietitään miten rekrytointi hoidetaan: Laitetaanko itse ilmoitus verkkoon esim. te-palvelut.fi tai monster.fi palveluihin vai ostetaanko rekrytointi palveluna ulkopuoliselta tehtävään erikoistuneelta yritykseltä.

Hyvin usein rekrytointi päätetään hoitaa itse. Valitettavan usein se myös hoidetaan muiden työtehtävien ohella vasemmalla kädellä. Näin ei saada parasta mahdollista hyötyä investoinnille.

Kun hoidat rekrytoinnin itse, mieti ainakin näitä asioita:

  • Miten hakemukset tulee toimittaa? Verkkosivuilla oleva lomake vai sähköpostiosoite?
  • Miten vastataan saapuneeseen hakemukseen? Tämä on tärkeää, jotta hakija voi olla varma hakemuksen perille saapumisesta.
  • Miten informoidaan hakijoita prosessin etenemisestä. Vähintään kerran viikossa tulee lähettää väliaikatietoa prosessin vaiheista.
  • Miten haastattelut hoidetaan? F2F vai esim. videon välityksellä?
  • Minkälaista palautetta annetaan haastatelluille? Entä heille, joita ei valittu haastatteluun? Tämä on äärimmäisen toimivaa markkinointia!
  • Uuden henkilön palkkaamisesta kannattaa viestiä myös yrityksen nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.

Ota yhteyttä kun haluat parantaa omaa rekrytointiprosessia ja saada entistäkin paremman hyödyn siitä!