Osaamisen kehittäminen - kulu vai investointi?

4facts Oy | myyntivalmennus | johtoryhmävalmennus | esimiesvalmennus | Jussi Huhtanen

Yrittäjä, annatko henkilökunnallesi mahdollisuuden kehittää osaamista?

"Ei mun kannata niitä kouluttaa, lähtevät kuitenkin kilpailijalle ja koulutus menee kankkulan kaivoon." Kokemukseni mukaan moni yrittäjä samaistuu tähän lausahdukseen!

Mutta voiko yritys ja sen liiketoiminta kehittyä jos henkilöstön, mukaan luettuna yrittäjä, osaamisen kehittämiseen ei panosteta? Oman kokemukseni mukaan vastaus on EI!

Ketju on juuri niin vahva kuin on sen heikoin lenkki. Tämä sama pätee henkilöstöön. Mutta oletko sinä aktiivisesti pyytänyt omalta esimieheltäsi mahdollisuutta osallistua oman osaamisesi kehittämiseen? Niinpä. Harva itse ehdottaa osaamisen kehittämistä.

Osaamisen kehittäminen on investointi yrityksen tulevaisuuteen, kehittymiseen ja kasvuun. Osaamisen investointi parantaa yrityksen kilpailukykyä muuttuvassa maailmassa. Osaamisen kehittäminen ei vain tarkoita teknistä osaamista vaan myös henkisen osaamisen kehittämistä.

Osaamisen kehittäminen voi kohdistua tiimiin tai yksilöön. Kun otetaan kohderyhmäksi esimiehet ja heidän osaamisen kehittäminen tiedän, että parhaat tulokset saavutetaan yksilövalmennuksella tuettuna esimiesten yhteisellä valmennuksella.

Yrittäjä, onko sinulla varaa jättää investoimatta henkilöstösi osaamisen kehittämiseen?

Johtamisen on oltava saman suuntaista, saman aikaista ja tapahduttava samalla voimalla. Näin syntyvät parhaat menestystarinat!

Ota yhteyttä. Jutellaan lisää osaamisen kehittämisestä.