Mikä ihmeen strategia?

4facts Oy | myyntivalmennus | johtoryhmävalmennus | Jussi Huhtanen

Strategia on päivittäisen johtamisen työkalu. Strategia määrittelee miten saavutamme meille asetetut tavoitteet.

Strategia on kuin tiekartta, siitä ei pidä tehdä liian hienoa ja monimutkaista. Strategia vastaa yksinkertaiseen kysymykseen: Miten?

Yrityksen omistaja tai omistajat määrittelevät vision. Visio kertoo yrityksen tulevaisuuden, pitkän tähtäimen päämäärän. Kun visio tiedetään, määritellään lyhyen tähtäimen tavoitteet, jotka tukevat visiota. Tavoitteiden pohjalta muodostetaan strategia, joka kertoo miten tavoitteisiin päästään. Tavoitteiden tulee olla mitattavissa, mielellään päivä, viikko ja kuukausi tasolla.

Strategia muodostetaan ensin koko yritykselle. Sen jälkeen se pilkotaan pienempiin osa-alueisiin kuten tiimeille. Jotta strategia tulee osaksi jokapäiväistä johtamista ja tekemistä, tulee sen jalkauttamiseen tehdä suunnitelma. Jalkauttamisen tärkein tavoite on varmistaa, että jokainen yrityksessä työskentelevä henkilö sisäistää strategian ja tavoitteet.

Päivittäinen tekeminen tulee peilata strategiaan ja tavoitteisiin. Kun johdut tekemään valintoja ja päätöksiä, pitää varmistaa, että ne tukevat strategian ja tavoitteiden saavuttamista. Vain sellaisilla päätöksillä ja niistä syntyvillä toimenpiteillä on merkitystä yrityksen kehittymisen kannalta.

Strategia on tarpeellinen kaikille yrityksille - se ohjaa suuntaa ja tekemistä!

Hyödynnä kokemustani strategian laatimisessa. Varmistetaan, että yrityksesi on voittajien joukossa!